VMware 2010下半年将发布的产品

根据VMware的产品路线图,Q3 Q4将发布以下产品:

• VMware vSphere 4.1
• VMware View 4.5
• VMware vCenter Site Recovery Manager 4.1
• VMware vCloud 1.0
• VMware vCenter AppSpeed 2.0
• VMware vCenter Lab Manager 4.x

VMware 2010下半年将发布的产品》有4个想法

seo工具进行回复 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。